Avviksskjema

Vi beklager at du har fått en grunn til å melde inn et avvik til oss. Registrerte avvik blir behandlet fortløpende av våre saksbehandlere.