Pasienttransport

TrønderTaxi har avtale om pasienttransport i de fleste kommuner i Trøndelag. 

Bestilling gjøres hos behandler eller via Pasientreiser 05515. 

Mer informasjon om ordningen finner du på pasientreiser.no