Livsgledesjåfør

Vi har i samarbeid med stiftelsen Livsglede for Eldre & Nasjonalforeningen for folkehelsen satt stort fokus på de eldre i samfunnet vårt, og da spesielt de som lider av demens. 

Gjennom dette prosjektet har vi nå fått etablert en egen gruppe sjåfører – livsgledesjåfører. 


Målet med prosjektet har vært å:  

 1. Synliggjøre taxisjåførenes viktige rolle i å gjøre hverdagen, og ulike aktivitetstilbud for eldre god og inkluderende i samfunnet 
 2. Gi sjåførene del i et nytt system og tilbud som skal øke livsgleden blant eldre som har vanskelig for å komme seg ut  
 3. Styrke sjåførenes faglige kompetanse innen demens og kommunikasjon. 

Sertifiseringen er på 5 timer, og omfatter blant annet: 

 • Sjåførens rolle og betydning i tilbudet «Livsgledetur»  
 • Typiske verdier og kjennetrekk hos en Livsgledesjåfør - refleksjon over egen praksis
 • Beskrivelse av Nasjonalforeninga for folkehelse 
 • Typiske kjennetegn hos eldre som har en begynnende demens 
 • Hvilken adferd som er mest hensiktsmessig i møte med personer med demens 
 • Hva er et demensvennlig samfunn 

I tillegg fordyper vi innen:  

 • Utdypning av faktorer som påvirker kommunikasjon med personer med demens 
 • Utdypning av ulike former for demens, årsak og typiske kjennetegn kroppslig og kognitivt 
 • Refleksjon over situasjoner og hendelser som sjåførene har erfart sett i lys av kursets målsetting 

Vi får meget gode tilbakemeldinger både fra kunder og våre sjåfører på dette produktet, og en livsgledesjåfør kan bestilles via 07373.