Våre verdier

Vi bryr oss

Troverdig

Ambisiøs

 

Vi bryr oss

TrønderTaxi leverer tjenester av høy kvalitet og etterstreber punktlighet i alle ledd i organisasjonen.

Kvalitet står høyt. Vi skal levere høy kvalitet i tråd med våre løfter. Videre er det viktig for oss å  vise respekt ovenfor de vi samhandler med.

Hos Trønder Taxi skal du kunne stole på god kvalitet i alle ledd i organisasjonen.

For Trønder Taxi er det viktig og ivareta gode lønns og arbeidsvilkår.

 

Troverdig

TrønderTaxi er en pålitelig samarbeidspartner. Du kan stole på vår leveranse. Vi er pålitelig for deg som arbeidstaker og for deg som kunde.

Trønder Taxi ser deg – enten du er kunde, medarbeider, løyvehaver eller sjåfør.

Vi jobber kontinuerlig med et trygt og godt arbeidsmiljø samt likhet for alle.

Vi tror at for å nå må våre mål,  må vi ha fokus på godt samarbeid og vårt samfunnsansvar.

 

Ambisiøs

TrønderTaxi ønsker å være en foregangsfigur for å utvikle drosjenæringen.

Videre jobber vi mot ambisiøse forretningsmessige mål. TrønderTaxi  har som mål å være bransjens mest innovative og fremtidsrettede aktør, og ta tak i de forretningsmessige mulighetene som kan utvikle TrønderTaxi til å bli best i sin bransje.

I TrønderTaxi skal vi alltid være innovativ. Vi jobber for bærekraftige løsninger og lokalsamfunn.

Vårt mål er å hele tiden redusere et negativt avtrykk på miljøet.