Miljøfyrtårn

TrønderTaxi AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Krav i Miljøfyrtårn er at minimum 80% av kjøretøyene tilknyttet TrønderTaxi AS skal inngå i avtalen for at vi skal kunne sertifiseres. Vårt valg er å inkludere alle, både administrasjonen og alle kjøretøy. 

Som sertifisert Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å være en pådriver ovenfor våre ansatte i administrasjonen, og bileiere/sjåfører, til å ta valg som er positive til miljøet.

Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, skal vi drive et forbedringsarbeid i TrønderTaxi innen:

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Ved forespørsel til info@trondertaxi.no kan du få tilgang til vår årlige klima – og miljørapport.  

Miljøfyrtårn