Hva er jamførpris?

Jamførpris er basert på; startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste krone. En såkalt "kilopris" for drosjetur som brukes på tvers av drosjeselskaper for enklere prissammenligning.