TrønderTaxi kjøper Taxi Midt-Norge

publisert: 30.aug 2022

Trønder Taxi AS har inngått en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Taxi Midt-Norge AS, og styrker med dette selskapets virksomhet i hele Trøndelag Fylke.

Taxi Midt-Norge er lokalisert i Levanger, og har 65 drosjeeiere med 150 løyver nord i Trøndelag tilknyttet seg.
Etter oppkjøp av Taxi Midt-Norge AS vil Trønder Taxi AS ha ca. 700 løyver tilknyttet selskapet.

«Drosjenæringen er i stor endring om dagen, og dette skaper stor usikkerhet i bransjen vår. Oppkjøpet er et strategisk grep for å skape trygghet for den lokale løyvehaveren, samt å styrke næringen i konkurranse med nye aktører. 
Vi gjør dette for å sikre våre felles kunder trygge tjenester, skape tillit og sikre god kvalitet og leveranse. Dette oppkjøpet er både strategisk riktig, og viktig for hele vår næring i Trøndelag» –
sier administrerende direktør Hege Dahle.